Oferta dla Klientów Indywidualnych / Wypadek w pracy

Prawda jest taka, że mimo obowiązujących przepisów BPH, nie zawsze mamy możliwość pracy w sprzyjających i bezpiecznych warunkach. Chwila nieuwagi, przypadek, błąd ludzki, bagatelizowanie ryzyka i kilka innych niesprzyjających czynników - wszystko to może doprowadzić do wypadku.

 

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane z 2016 roku, z których wynika, że liczba zgłoszeń poszkodowanych w wypadkach przy pracy wyniosła 87 886 osób. To o 0,3 proc. więcej niż liczba poszkodowanych w 2015 r. Z tej liczby 87 183 wypadków miało skutek lekki, 464 zakończyło się ciężkimi obrażeniami ciała, a wypadkom ze skutkiem śmiertelnym uległo 239 osób.

 

Bardzo często konsekwencją wypadków w pracy jest niezdolność do wykonywania dotychczasowych obowiązków – całkowita lub częściowa, czasowa lub stała.

 

 

DLA KOGO:

 

Odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy przysługuje każdemu pracownikowi, który został zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. Może się o nie ubiegać poszkodowany, który uległ wypadkowi w trakcie wykonywania obowiązków powierzonych mu przez pracodawcę, a także w drodze do lub z pracy.

 

 

DLACZEGO MY:

 

Często sprawy związane z wypadkami w pracy są bagatelizowane. Pracownicy nie chcą robić problemu pracodawcom, boją się utraty dochodów lub też obawiają się góry papierkowej roboty i całego zamieszania związanego z dochodzeniem odszkodowania. Z nami nie ma się czego obawiać, bo każda z procedur staje się o wiele prostsza.

 

Pomagamy w kompleksowym zebraniu dokumentacji, mającej pomóc w otrzymaniu jak najwyższej należnej kwoty ubezpieczenia, prowadzimy krok po kroku poprzez procedury i wskazujemy najlepsze z rozwiązań. W imieniu poszkodowanego możemy ubiegać się o pieniądze z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, od pracodawcy, a także od towarzystwa ubezpieczeniowego pracodawcy.

 

 

RODZAJE ROSZCZEŃ, Np. :

 

  • Zadośćuczynienie za cierpienia fizyczne lub psychiczne, będące następstwem wypadku (Kodeks cywilny, art. 445 § 1*)
  • Zwrot kosztów leczenia będącego następstwem wypadku (Kodeks cywilny, art. 444§1**) a także transportu i przejazdów związanych z leczeniem
  • Zwrot kosztów sprawowanej opieki (nie tylko medycznej, ale i tej sprawowanej przez bliską osobę),
  • Rekompensata związana z utraconym zarobkiem (Kodeks cywilny, art. 361***)
  • Renta przysługująca z tytułu częściowej lub całkowitej utraty zdolności do pracy (Kodeks cywilny, art. 444****)
  • Zwrot kosztów za zniszczenia lub utracenia w wypadku rzeczy materialnych
  • Zwrot kosztów związanych z przygotowaniem do wykonywania innego zawodu (Kodeks cywilny, art. 444 § 1**)