Oferta dla Klientów Indywidualnych / Wypadek rolniczy

Odszkodowanie z OC Rolnika

 

Praca w gospodarstwie rolnym nie należy do najłatwiejszych. Liczba obowiązków, wielość maszyn, często walka z nieprzewidywalnym żywiołem, jakim jest natura - wszystko to wiąże się z ryzykiem wypadku.

 

W 2016 roku do Oddziałów Regionalnych i Placówek Terenowych KRUS zgłoszono 19 110 wypadków, jednak za wypadki uznano mniej, bo 17 648 zdarzeń. Wypłacono 13 662 jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w wypadku rolniczym. To stosunkowo mało, w porównaniu z ogólną liczbą wypadków.

 

Najczęściej poszkodowani ulegali upadkom, następnie uderzeniom, przygnieceniom lub pogryzieniom przez zwierzęta, a kolejno pochwyceni, uderzenia przez ruchome części maszyn i urządzeń.

 

Gospodarstwa rolne objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem OC od odpowiedzialności cywilnej rolników - i jest to jedno z trzech wymaganych ubezpieczeń rolnych. Dlatego trzeba pamiętać, że rolnik - pomimo posiadania polisy - wciąż odpowiada za szkodę. Poszkodowany może więc wybrać - do kogo kierować roszczenia.

 

DLA KOGO:

 

O pieniądze z tytułu ubezpieczenia OC może ubiegać się każda osoba, która pracuje w gospodarstwie rolnym - rolnik, domownicy, osoby zatrudnione w gospodarstwie rolnym, a także sąsiedzi oferujący pomoc sąsiedzką. Swoje roszczenia mogą składać również członkowie rodziny osoby, która ucierpiała lub zmarła w wyniku wypadku.

 

Dodatkowo, ubezpieczeniu podlega również mienie będące na wyposażeniu gospodarstwa rolnego. Jeśli sam rolnik lub pracownik gospodarstwa wyrządzi szkodę - materialną bądź niematerialną - można ubiegać się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

 

Jednak trzeba pamiętać, że wszystkie zdarzenia i roszczenia wysuwane na ich podstawie, muszą być bezpośrednio związane z pracą w gospodarstwie (np. koszenie trawy lub spędzanie bydła z pastwiska).

 

DLACZEGO MY:

 

Dokonujemy bezpłatnej analizy zdarzenia i podpowiadamy, co należy zrobić i co można uzyskać. Badamy także okoliczności wypadku - czy szkoda powstała w warunkach normalnych, czy może z powodu zaniechania rolnika (niepodjęcie działania, które mogłoby doprowadzić do uniknięcia szkody). Wraz z naszymi specjalistami powołujemy niezależnych biegłych, którzy pomagają w ustaleniu przyczyn i ocenie skutków wypadków w gospodarstwie rolnym. Na bieżąco informujemy o postępach w prowadzonej sprawie.

 

Zawsze zwracamy uwagę na najdrobniejsze szczegóły w sprawie, aby mieć pewność, że nasi Klienci zostaną potraktowani przez ubezpieczyciela sprawiedliwie. Bywa tak, że trudno uzyskać odszkodowanie z OC rolnika po wypadku właśnie ze względu na zawiłości prawne i metody stosowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Dlatego też zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. 

 

Jesteśmy profesjonalistami, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje i są na bieżąco ze wszystkimi zmianami w przepisach. Doskonale znamy nie tylko ustawy związane z dochodzeniem swoich praw po zaistniałym wypadku, ale także metody działania ubezpieczycieli i sądów, dlatego jesteśmy tak skuteczni. Stawiamy na przejrzystość działania, zawsze przekazując Klientom pełne informacje na temat sprawy i możliwych rezultatów.

 

 

RODZAJE ROSZCZEŃ, Np. :

 

  • Zadośćuczynienie za cierpienia fizyczne lub psychiczne (Kodeks cywilny, art. 445 § 1*)
  • Zwrot kosztów leczenia, w tym także zakupu leków i sprzętu medycznego (Kodeks cywilny, art. 444§1**)

  • Zwrot kosztów opieki (medycznej, a także sprawowanej przez osobę bliską), a także transportu i przejazdów związanych z leczeniem

  • Rekompensata związana z utraconym zarobkiem (Kodeks cywilny, art. 361***)

  • Renta przysługująca z tytułu częściowej lub całkowitej utraty zdolności do pracy (Kodeks cywilny, art. 444**) zadośćuczynienie - za cierpienie związane ze śmiercią bliskiej osoby

  • Odszkodowanie związane z pogorszeniem się sytuacji materialnej rodziny (Kodeks cywilny, art. 446, §3****)

  • Zwrot kosztów pogrzebu, które ponoszą najbliżsi, aby zapewnić zmarłemu godziwy pochówek (Kodeks cywilny, art. 446, § 1****)
  • Renta za śmierć uczestnika, ale nie sprawcy, wypadku, jeśli była ona jedynym lub głównym żywicielem rodziny (Kodeks cywilny, art. 446, § 2****)

  • Odszkodowanie związane ze stratami majątkowymi (Np. uszkodzenie samochodu) 

 

Zobacz:  SZKODA MAJĄTKOWA