Oferta dla Klientów Indywidualnych / Wypadek komunikacyjny

Odszkodowania Komunikacyjne Kraków i Cała Polska

 

Osobom, które zostały poszkodowane w wypadku komunikacyjnym przysługuje przede wszystkim zadośćuczynienie, odszkodowanie, a niekiedy renta uzupełniająca oraz z tytułu zwiększonych potrzeb. Jak wysokie kwoty można otrzymać?

 

Jeśli chodzi o odzyskiwanie odszkodowań komunikacyjnych, należy mieć świadomość, że kwota świadczenia powinna pokryć wszystkie koszty poniesione na skutek rozstroju zdrowia albo uszkodzenia ciała, które zostały udokumentowane. Można więc zażądać od sprawcy wypadku zwrotu kosztów m.in. za zakupione lekarstwa, środki ortopedyczne czy opatrunki, za wizyty lekarskie, a także za wydatki poniesione na zabiegi medyczne, dojazdy do specjalisty i na rehabilitację.

 

W sytuacji gdy w rezultacie nieszczęśliwego zdarzenia ktoś straci możliwość częściowej albo całkowitej zdolności do pracy zarobkowej, może żądać od sprawcy renty uzupełniającej. Jej wysokość jest ustalana na podstawie porównania dochodów osoby poszkodowanej przed oraz po wypadku drogowym. Jeżeli w wyniku odniesionych obrażeń, sytuacja życiowa ulegnie zmianie, istnieje możliwość uzyskania renty z tytułu zwiększonych potrzeb i dodatkowych wydatków do poniesienia.

 

Warto mieć na uwadze, że poszkodowany może domagać się również dodatkowego zadośćuczynienia nie tylko za doznane krzywdy fizyczne, ale też cierpienia psychiczne i emocjonalne. Na otrzymaną wysokość takiej rekompensaty ma wpływ wiele elementów, np. utrata perspektyw na przyszłość, wielkość oraz czas trwania krzywdy, natężenie bólu, stopień kalectwa czy też oszpecenia. Kwota może więc nawet kilkunastokrotnie przekraczać sumę odszkodowania, które zostanie przyznane przez ubezpieczyciela.
 

Nasza firma zajmuje się profesjonalnym i kompleksowym wsparciem w uzyskiwaniu jak najwyższego zadośćuczynienia pieniężnego. Pomagamy w otrzymaniu wysokiego odszkodowania za wypadki komunikacyjne, a także renty uzupełniającej i z tytułu zwiększonych potrzeb. Pomagamy w zebraniu odpowiedniej dokumentacji, wypełnieniu wniosków i zgłoszeń. Załatwiamy formalności, służymy fachowym doradztwem. Reprezentujemy naszych Klientów podczas negocjacji i rozpraw sądowych.

 

Staramy się pomóc zarówno poszkodowanym, jak też ich rodzinom i najbliższym w przetrwaniu trudnych chwil i czasu leczenia, a także dochodzenia swoich racji przed ubezpieczycielem i sądem. Bezpłatnie analizujemy każdą otrzymaną sprawę oraz pokazujemy, jakie szanse i możliwości w związku z nią ma dana osoba. Siedziba naszej firmy mieści się w Krakowie, jednak świadczymy usługi na terenie całej Polski.

 

Właściciele pojazdów mechanicznych mają obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC       (Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych, Dz. U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.).  Jednak - jak rzeczywistość pokazuje - nie każdy kierowca przywiązuje jednakową wagę do tego obowiązku.

 

Jedno jest pewne - z ważną polisą OC czy bez - my wiemy, jak wywalczyć odpowiednie stawki dla ofiar wypadków komunikacyjnych, nawet w sytuacji, gdy sprawca zbiegnie z miejsca zdarzenia. Staramy się pomóc poszkodowanym, ich rodzinom i najbliższym, w dochodzeniu swoich racji i w przetrwaniu ciężkiego okresu związanego z leczeniem urazów - fizycznych lub psychicznych.

 

RODZAJE ROSZCZEŃ, np. :

 

  • Zadośćuczynienie za cierpienia fizyczne lub psychiczne, będące następstwem wypadku (Kodeks cywilny, art. 445 § 1*)
  • Zwrot kosztów leczenia będącego następstwem wypadku (Kodeks cywilny, art. 444§1**), a także transportu i przejazdów związanych z leczeniem,
  • Zwrot kosztów sprawowanej opieki (nie tylko medycznej, ale i tej sprawowanej przez bliską osobę) 
  • Rekompensata związana z utraconym zarobkiem (Kodeks cywilny, art. 361***)
  • Zwrot poniesionych kosztów związanych z wypadkiem komunikacyjnym i jego skutkami
  • Renta (np. na zwiększone potrzeby, uzupełniająca)
  • Zwrot kosztów za zniszczenia lub utracenia w wypadku rzeczy materialnych, odszkodowanie dla rodziny zmarłego w wyniku wypadku komunikacyjnego.

 

Zobacz:  WYPADEK ŚMIERTELNY