Oferta dla Klientów Indywidualnych / Szkoda majątkowa

Opłacanie comiesięcznych, kwartalnych lub rocznych składek, mających zabezpieczyć mienie nie jest najprzyjemniejsze, jednak ubezpieczenie ma chronić przed stratami materialnymi związanymi np. z pożarem, zalaniem mieszkania, kradzieżą, wypadkiem, zniszczeniem - czyli wszystkimi czynnikami, które przyczyniły się do straty materialnej wbrew woli właściciela. Dopiero w przypadku wystąpienia tych zdarzeń docenia się zalety posiadania ubezpieczenia. Trzeba jednak pamiętać, że nie zawsze jest ono gwarancją otrzymania odszkodowania.

 

Bardzo często szacowanie szkód nie idzie w parze z realnymi stratami, jakie poniósł poszkodowany. Bywa, że towarzystwa ubezpieczeniowe nie tylko zaniżają wypłacane stawki, ale wręcz odmawiają wypłat należnych odszkodowań.

 

Dlaczego? Ponieważ wyceny dokonują osoby zatrudnione przez towarzystwa ubezpieczeniowe lub przez osoby działające na zlecenie ubezpieczycieli. W uzasadnieniach motywują swoją decyzje ograniczeniem odpowiedzialności przy likwidacji danych szkód lub winą za ich wystąpienie obarczają ubezpieczonego.

Bardzo często dzieje się to zupełnie bezpodstawnie.

 

DLA KOGO:

 

O odszkodowanie może wystąpić każdy, kto poniósł stratę poniesioną nie z własnej winy i/lub wykupił stosowne ubezpieczenie.

 

DLACZEGO MY:

 

Nie polegamy na dokumentacji i wycenach sporządzonych przez ubezpieczycieli. Zależy nam na uczciwej, zgodnej z prawdą, ocenie. We współpracy z poszkodowanymi zbieramy materiały mające udokumentować zakres i wysokość szkody. Korzystamy z usług niezależnych konsultantów i rzeczoznawców, którzy pomagają nam oszacować wysokość szkody, analizujemy zapisy zawarte w umowach, przygotowujemy pisma i występujemy do ubezpieczycieli w imieniu naszych klientów.

 

RODZAJE ROSZCZEŃ, Np. :

 

  • Odszkodowanie za stratę, czyli za zmniejszenie wartości majątku w wyniku zdarzenia, które nastąpiło wbrew woli właściciela,

 

  • Odszkodowanie za utracenie korzyści, które poszkodowany mógłby zyskać, gdyby nie poniesiona strata (np. kradzież towaru sklepowego to nie tylko strata wartości towaru, ale i zarobku, który pojawiłby się w momencie sprzedaży).