Sprawy dla firm / Niewłaściwe wykonanie umowy

Niewłaściwe Wykonanie Umowy Odszkodowanie

 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, zwłaszcza ci będący na rynku od dłuższego czasu, na pewno spotkali się z sytuacją, w której to kontrahent:

 

  • nie przystąpił do wykonania umowy,

  • przystąpił do wykonania umowy, ale się z niej nie wywiązał,

  • wykonał jej zapisy w sposób nienależyty.

 

Skutkiem niewykonania, niewłaściwego lub nienależytego wykonania umowy zwykle jest szkoda. Ale jak ją odpowiednio oszacować, aby wysunąć roszczenia o odszkodowanie? „Niewłaściwe” i „nienależyte” - to pojęcia trudne do zdefiniowania, a co za tym idzie - również do udowodnienia, ponieważ nie są określone specyficznymi kryteriami wyznaczanymi przez przepisy prawne. Dlatego przedstawienie, udokumentowanie i udowodnienie winy, jak i również zaprezentowanie szkody, a także walka o odszkodowanie - bywają bardzo trudne.

 

Nasi biegli są specjalistami w szacowaniu strat i w walce o odszkodowania, nie jest ważne, czy zleciłeś komuś konkretną usługę, czy kupiłeś określony towar, czy może twój zleceniodawca utrudnia ci wywiązanie się z podpisanego z nim kontraktu. Pomagamy we wnikliwej analizie zapisów umów, następnie krok po kroku sprawdzamy co, w jaki sposób, jakimi środkami, w jakiej sytuacji i przez kogo został zainicjowane i wykonane, sprawdzamy poprawność procesu wykonawczego, wszystko przy tym analizując i dokumentując.

 

Bardzo często osobiste stawiennictwo poszkodowanego w czasie negocjacji nie jest potrzebne, wystarczy pełnomocnictwo, które daje oszczędność czasu i pieniędzy, a przede wszystkim odejmuje sporo stresu. Prowadzimy stałe konsultacje i doradztwo, a przed podjęciem ważnych decyzji, informujemy i weryfikujemy wszystko wraz z klientem. Dzięki temu możemy wspólnie wyegzekwować należności szybciej i w odpowiedniej wysokości.