Jak Uzyskać Odszkodowanie?

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek, w którym doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu?

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek, w którym doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu? Nie jest to proste zadanie, ale z pomocą specjalisty zajmującego się tym zawodowo – jak najbardziej możliwe. Co należy w tym celu zrobić? Podpowiadamy w poniższym artykule.

Niestety, na każdym kroku czyhają rozmaite niebezpieczeństwa, w wyniku których my – lub bliskie nam osoby – możemy zostać ranni czy doznać poważnego uszczerbku na zdrowiu. Skutkiem wypadku jest nie tylko cierpienie fizyczne i emocjonalne, ale również spore wydatki, które musimy ponieść, takie jak koszty wizyt i dojazdów do lekarza, zakupu leków, opatrunków, sprzętu ortopedycznego i innego rodzaju urządzeń medycznych. Na szczęście poszkodowanemu może przysługiwać rekompensata pieniężna za doznane krzywdy –odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta uzupełniająca lub renta z tytułu zwiększonych potrzeb.

 

Odszkodowanie za wypadek – jak je uzyskać?

Jednym z roszczeń, które przysługuje poszkodowanej osobie jest odszkodowanie. Jego wysokość powinna pokrywać wszystkie udokumentowane koszty poniesione w konsekwencji uszczerbku na zdrowiu. Poszkodowany może więc żądać od sprawcy lub ubezpieczyciela zwrotu pieniędzy za zakup lekarstw, opatrunków, środków ortopedycznych i innego rodzaju sprzętów niezbędnych w procesie leczenia, a także równowartości wydatków na konsultacje i wizyty lekarskie, rehabilitację, zabiegi medyczne i dojazd. Rekompensacie podlegają również koszty pozostawania pod opieką osób trzecich, jeśli wymagała tego sytuacja. 

 

Dokumentacja to podstawa

Podstawą do wyegzekwowania odszkodowania są zebrane dokumenty. Podczas procesu przyjęcia szkody, ubezpieczyciel będzie się opierał przede wszystkim na skompletowanej dokumentacji, dlatego też bardzo ważne jest, aby była ona jak najbardziej dokładna i wyczerpująca. W szczególności należy więc zadbać o potwierdzenia, które poświadczą przebieg wypadku. W tym celu dobrze jest wezwać policję na miejsce zdarzenia albo też sporządzić dokładne oświadczenie, w którym nie tylko wskażemy winę sprawcy, ale i zamieścimy jego dane (PESEL, numer polisy itp.).


Po zdarzeniu warto również udać się do szpitala czy innej bliskiej placówki medycznej, aby przeprowadzić badania powypadkowe. Będą one również niezbędnym dowodem, który przedstawimy ubezpieczycielowi. Należy też pamiętać o zbieraniu wszelkich paragonów czy faktur potwierdzających wydatki związane ze szkodą, np. rachunki za zakupione leki, środki ortopedyczne i medyczne, wizyty u specjalisty czy zabiegi rehabilitacyjne.

 

Pomoc fachowca

Bardzo istotna jest również profesjonalna pomoc prawnika lub wyspecjalizowanej w tej dziedzinie firmy, która na co dzień zajmuje się egzekwowaniem dla roszczeń powypadkowych swoich klientów. Specjalista z pewnością podpowie, jakie dokumenty należy zebrać i przedstawić, a także przygotuje odpowiednie pismo do ubezpieczyciela.


Zazwyczaj uzyskanie wystarczająco dużej i satysfakcjonującej sumy odszkodowania od ubezpieczyciela jest trudne oraz czasochłonne. Firmy ubezpieczeniowe często zaniżają wypłacane wysokości odszkodowań, grają na zwłokę, nie chcą zgodzić się na kwoty proponowane przez poszkodowanych. Właśnie dlatego zadaniem specjalisty z firmy zajmującej się profesjonalnym uzyskiwaniem odszkodowań, będą również negocjacje – osobiste, telefoniczne i mailowe – z towarzystwem ubezpieczeniowym, a nawet ewentualne reprezentowanie poszkodowanego na drodze sądowej, jeśli polubowne pertraktacje nie odniosą pożądanego skutku. Osoba broniąca interesów poszkodowanego, posiadająca specjalistyczną (w tym prawniczą) wiedzę, jest w stanie oddalić dowody przytaczane przez ubezpieczyciela i wyegzekwować należną, wysoką kwotę zadośćuczynienia za szkodę powstałą w wyniku wypadku komunikacyjnego.

 

Kompleksowa oferta RescueMe

Jeśli więc poszukują Państwo specjalistycznej firmy, która zajmie się w Państwa imieniu odzyskiwaniem należnego odszkodowania, zapraszamy do kontaktu z nami i przedstawienia swojej sprawy. Bezpłatnie przeanalizujemy ją i poinformujemy o realnych kwotach możliwych do wyegzekwowania.