Jak Działamy:

Wypracowaliśmy sposób działania, który obejmuje kilka najważniejszych czynników. Jednak nie zamykamy się w schematach, a gdy klient potrzebuje dodatkowego wsparcia, udzielamy go.

 

 

  1. Realnie oceniamy szkodę, jej rozmiar, skutki oraz możliwą kwotę pieniędzy do uzyskania od instytucji ubezpieczeniowej.

  2. Tworzymy dokumentację pokazującą, w jaki sposób zdarzenie wpłynęło na życie klienta.

  3. Przygotujemy opinie prawne i udzielamy porad.

  4. Kontaktujemy się z ubezpieczycielem w celu przedstawienia szkód, wynikających z nich roszczeń oraz ich umotywowanie.

  5. Negocjujemy, odbywamy spotkania, piszemy pisma, odpowiadamy na maile i przeprowadzamy rozmowy telefoniczne z przedstawicielami ubezpieczyciela. Załatwiamy sprawy polubownie lub na drodze sądowej – w zależności od woli porozumienia ze strony ubezpieczyciela. Reprezentujemy klientów zarówno przed sądami powszechnymi, jak i administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

  6. W przypadku firm – również negocjujemy ze wspólnikami czy kontrahentami.

  7. Na każdym etapie informujemy, doradzamy naszym klientom i konsultujemy kolejne kroki.

  8. Powołujemy niezależnych specjalistów, takimi jak rzeczoznawcy oraz lekarze.

  9. Czuwamy nad prawidłowym przebiegiem postępowania – czy to polubownego czy sądowego.