Oferta dla Klientów Indywidualnych / Dziedziczenie (ZUS, BANKI, OFE)

Pieniądze gromadzone przez lata na kontach ZUS oraz OFE podlegają dziedziczeniu, podobnie jak oszczędności zebrane na bankowym rachunku oszczędnościowym. Nie ma co liczyć na to, że jakakolwiek instytucja finansowa powiadomi nas o pieniądzach pozostawianych nam w spadku. Co więcej - nie ma takiego obowiązku. Banki oraz instytucje finansowe nie chcę udzielać informacji o tym, gdzie i ile pieniędzy osoba zmarła zebrała na kontach, lokatach, w polisach, akcjach lub obligacjach. Instytucje finansowe powołują się przy tym na obowiązującą ich tajemnicę bankową. Jak więc sprawdzić, czy, co, ile i do kogo to teraz należy? Należy zacząć od przeprowadzenia postępowania spadkowego i otrzymania aktu notarialnego poświadczającego prawo do dziedziczenia. Niejednokrotnie, dopiero po wymianie szeregu pism, spadkobiercy mogą zgłosić się po zgromadzone na kontach środki.

 

DLA KOGO:

 

O pieniądze odkładane przez zmarłego na rachunkach bankowych, w ZUS lub OFE, mogą ubiegać się osoby uprawnione, czyli wskazane przez zmarłego w stosownych dokumentach lub w testamencie. Jeśli zmarły nie upoważnił żadnej osoby do dziedziczenia, członkowie rodziny zmarłego, którzy są jego spadkobiercami, mogą otrzymać pieniądze zgodnie z ustawą.

 

DLACZEGO MY:

 

To co najczęściej zniechęca spadkobierców do sięgania po oszczędności zmarłego, to ogrom formalności. Niepotrzebnie. Pomagamy w skompletowaniu potrzebnych dokumentów, a należne pieniądze są szybko wypłacane. W imieniu naszych klientów kontaktujemy się z instytucjami finansowymi i podpowiadamy, co zrobić, aby otrzymać pozostawione w spadku pieniądze. Pomagamy w rozszyfrowaniu zawiłości prawnych i w analizowaniu zapisów umów i regulaminów poszczególnych instytucji.

 

RODZAJE ROSZCZEŃ:

 

Reprezentujemy naszych klientów w sprawach takich jak:

 

  • Dziedziczenie na podstawie testamentu (lub też w sprawach związanych z jego unieważnieniem),

  • Dziedziczenie na podstawie ustaw,

  • Dzielenie spadku,

  • Ustalenie zachowku,

  • Niegodne dziedziczenie,

  • Wyłączenie z dziedziczenia.