Sprawy dla firm / Działanie na szkodę firmy

Odszkodowanie Za Działanie Na Szkodę Firmy

 

Aby przypieczętować relacje i zabezpieczyć własne interesy, pracodawcy stosują zapisy w umowach, mówiące o starannym i sumiennym wykonywaniu obowiązków na rzecz firmy zatrudniającej i pracodawcy. Pomimo zapisów, każde zatrudnianie pracownika wiąże się z ryzykiem działania na szkodę firmy. To na pracodawcy, w czasie ubiegania się o odszkodowanie lub naprawę szkody, spoczywa obowiązek udowodnienia winy pracownika i przedstawienia wysokości poniesionej szkody. W tym między innymi pomagamy naszym klientom.

 

Nasz zespół pomoże wyliczyć, jakie odszkodowanie za działanie na szkodę firmy ma miejsce w takich i podobnych sprawach. Wielu pracodawców traci zysk w związku z nielojalnym zachowaniem podwładnych. Na przykład pracownicy mający dostęp do baz danych, mogą wykorzystać przydatne informacje i przejąć klientów, co jest określane jako działanie na szkodę firmy. Takich i innych sytuacji jest bardzo wiele, ale warto zaznaczyć, że przedsiębiorca może dochodzić swoich praw i wyegzekwować odpowiednie odszkodowanie.

 

Nasza praca skupia się na fachowej obsłudze firm – analizujemy każdą sprawę i przygotowujemy negocjacje. Reprezentując Klientów, zawsze staramy się wypracować optymalne rozwiązanie i zwracamy przy tym szczególną uwagę na zadowolenie poszkodowanego. Każdą decyzję konsultujemy z samym zainteresowanym, ponieważ liczy się dla nas przede wszystkim poprowadzenie sprawy zgodnie z Państwa oczekiwaniami. Zachęcamy do kontaktu i przedstawienia nam swojego problemu.

 

Dochodzenie roszczeń jest możliwe, gdy:

 

  • Szkoda powstała nieumyślnie, a pracownik nie przewidział konsekwencji swojego działania,

  • Osoba zatrudniona w firmie nienależycie wykonuje powierzone jej obowiązki lub nie wykonuje ich wcale, co z kolei prowadzi do powstania szkody

  • Osoba zatrudniona w firmie nie dąży do wyrządzenia szkody, jednak zdaje sobie sprawę, że jej zachowanie (działanie lub zaniechanie), może szkodę wywołać,

  • Pracownik umyślnie naraża pracodawcę na straty np. kradnie mienie, świadomie psuje maszynę lub firmowy sprzęt, przejmuje klientów firmy.

 

Pracodawca może zażądać od pracownika nie tylko naprawienia szkody, ale również rekompensaty za utracone korzyści, które mogłyby się pojawić, gdyby nie poniesiona strata.