Sprawy dla firm / Wypadki Budowlane / zawalenie budowy

Wypadki Budowlane Odszkodowania

 

Budowa prowadzona niezgodnie ze sztuką, w sposób wadliwy, niedbały, niezgodnie z projektem budowlanym lub ustaleniami, naruszając przepisy np. dotyczące bezpieczeństwa - wszystko to może pociągnąć za sobą szereg konsekwencji, a co za tym idzie również roszczeń, którymi zleceniodawca może obarczyć nierzetelnego wykonawcę. Wszystko dlatego, że działania wykonawcy mogą doprowadzić do wypadku lub katastrofy budowlanej.

 

Wykonawca może zostać wezwany do naprawienia powstałej szkody w określonym terminie, poniesienia kosztów naprawy wykrytej wady lub wypłaty odszkodowania, w przypadku, gdy zdarzenie dotyczy:

 

  • całej budowli lub jej części,

  • elementów konstrukcyjnych konstrukcji tymczasowej np. rusztowania,

  • elementów konstrukcyjnych z funkcją oporową,

  • elementów służących do wykonywania odlewów.

 

Na etapie bezpłatnej weryfikacji danych dotyczących wypadku, pomagamy realnie ocenić sytuację. Nasi specjaliści udzielają porad prawnych, przygotowują dokumentację i zajmują się negocjacjami związanymi z roszczeniami. Powołujemy sztab biegłych, którzy pomagają nam w oszacowaniu strat, których zwrot - wraz ze stosownym odszkodowaniem - staramy się uzyskać.

 

Odszkodowania budowlane dotyczą bardzo szerokiej tematyki. Jedną z nich są wadliwe prace budowlane, wykonane niezgodnie z pierwotnymi ustaleniami. Wówczas nabywcom nieruchomości należy się rekompensata, która może obejmować naprawienie wyrządzonych szkód, jak również wypłacenie odszkodowania za niedotrzymanie warunków umowy. Wady budowlane mogą być bardzo groźne w skutkach, dlatego takie zabezpieczenie jest niezwykle istotne. Proces walki o odszkodowanie jest jednak bardzo pracochłonny i skomplikowany, dlatego wymaga udziału radcy prawnego. 


Odszkodowania budowlane dotyczą jednak nie tylko źle wykonanej pracy, ale również wszelkiego rodzaju wypadków, które zaistniały ze powodu niedopilnowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Największa trudność polega na wyliczeniu kwoty i zebraniu wymaganej dokumentacji, która jest konieczna do wypłacenia odszkodowania. Tutaj pojawia się nasza rola - staramy się działać rzetelnie, profesjonalnie i w jak najkrótszym czasie.

 

Kwestia odszkodowań jest zazwyczaj bardzo delikatna i wymaga pośpiechu, właśnie dlatego w skład naszych usług wlicza się m.in. pomoc w ustaleniu odpowiedzialności, pomoc w pozyskaniu koniecznej dokumentacji dowodowej czy doradztwo w zakresie jej uzupełnienia. To jednak nie wszystko, ponieważ dodatkowo wykonujemy specjalistyczny audyt, definiujemy wysokość roszczeń, realizujemy niezbędne formalności, a także reprezentujemy zleceniodawców w czasie negocjacji z zakładem ubezpieczeń bądź firmami. Wystarczy, że powierzysz nam wszystkie obowiązki, a z pewnością się z nich wywiążemy. 

 

Nasze usługi dają szansę na pozyskanie pieniędzy za wypadki budowlane i odszkodowania Kraków jest miejscem działalności naszej firmy, dlatego zapraszamy szczególnie mieszkańców województwa małopolskiego do skorzystania z naszej oferty. Czeka na Państwa zespół wykwalifikowanych prawników i doradców, gotowych na realizację zlecenia zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami Klientów.